Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-05 21:04:09

2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem/użyczenie z dn. 08.12.2018 r.

Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-07
Opublikowała: Joanna Zielińska
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 56
e-mail: j.zielinska@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2018-12-07 14:07:00
Wyświetl historię zmian