Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-06 06:24:38

Obwieszczenia 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZRG. 6220.4/5.2017.KK z dnia 13.09.2017r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji zakładu z budową dwóch komór malarskich i jednej śrutowniczej" realizowanego na działce nr 397/9 KM 7, obręb Ozimek.

 

ZRG. 6220.4/5.2017.KK

                                                                               Ozimek 13.09.2017r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1405), w związku z wnioskiem Pana Tomasza Łęskiego, BITL Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski, ul. Pułaskiego 25, 42 – 200 Częstochowa, działającego z upoważnienia firmy ZUGIL S. A., ul. Sieradzka 56, 98 – 300 Wieluń

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji zakładu z budową dwóch komór malarskich i jednej śrutowniczej” realizowanego na działce  nr 397/9  KM 7, obręb Ozimek.

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

  

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska i
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2017-09-14 11:41:00
Wyświetl historię zmian