Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-09-17 13:10:55

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu w 2019 roku.

Usuwanie azbestu w 2019 roku.

Gmina Ozimek informuje, że przystępuje do konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach konkursu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte 
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu lub wykonania nowej elewacji budynku.

Wkład właściciela nieruchomości może wynosić do 15% kosztów zadania.

Zamiar uczestniczenia w programie należy zgłosić składając wniosek 
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Ozimku, pokoje 218 i 219, tel. 77-462-28-87 i 77-462-28-64.

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 21 czerwca 2019 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Opolu.