Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-06-26 18:29:56

Oświata

Narodowe czytanie

Uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście 10 września 2018 roku po raz pierwszy uczestniczyli w akcji Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, nad którym honorowy patronat objęła Para Prezydencka. W odpowiedzi na podjęte działania Prezydent RP Andrzej Duda przesłał podziękowania i wyrazy uznania wszystkim, którzy wsparli akcję, a także dołączył do nich okolicznościowy egzemplarz „Przedwiośnia” wraz z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W liście, skierowanym do całej społeczności szkolnej, podkreślił szczególną rolę polskiej literatury w kształtowaniu poczucia wspólnoty narodowej. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana akcja stanie się wydarzeniem wpisanym w kalendarz imprez szkolnych.