Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-05 21:38:21

Aktualności

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2018 i 2019 roku.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku oraz firma "Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach" informują, że w miesiącu styczniu  2018 r. odpady komunalne będą wywożone zgodnie z załączonymi harmonogramami. Jednocześnie prosimy o wystawianie pojemników, w widocznym miejscu,  w dniu wywozu już od godziny 6:30; segregując odpady zgniatamy plastiki i inne odpady w celu zmniejszenia objętości.

Do pojemników BIO wrzucamy tylko surowe odpady roślinne takie jak: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew oraz surowe odpady roślinne z owoców i warzyw.

Nie wrzucamy: przegotowanych oraz zgnitych owoców i warzyw, mokrej (zgnitej) trawy, kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ODPADY BIO WRZUCAMY BEZ WORKÓW FOLIOWYCH

W pojemnikach na popiół gromadzimy wyłącznie czysty popiół – bez opakowań
i innych odpadów zmieszanych. W przypadkach mieszania odpadów pojemniki na popiół trzeba będzie zwrócić firmie wywozowej, aby nie dochodziło do mieszania odpadów, a mieszkaniec będzie korzystał tylko z pojemnika na odpady zmieszane.