Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-08-18 13:49:41

Aktualności

Grodziec: Obwodnica musi powstać

Temat budowy obwodnicy Grodźca zdominował zebranie wiejskie w dniu 14 maja, do udziału w którym, poza włodarzami gminy z burmistrzem Janem Labusem i przewodniczącą Rady Miejskiej Aldoną Koczur na czele, zaproszono europosła Sławomira Kłosowskiego i wicewojewodę opolskiego Violettę Porowską. Gości przywitał i zebranie prowadził sołtys Zdzisław Adamski.

Pierwsze spotkanie przedstawicieli sołectwa z posłem Sławomirem Kłosowskim, na którym przedstawiono mu potrzebę budowy obwodnicy, odbyło się dwa tygodnie wcześniej. Na zebranie wiejskie przyjechał on już z ustaleniami, które poczynił od tego czasu. Europoseł rozmawiał z ministrem infrastruktury uzyskując obietnicę, że inwestycja zostanie wpisana do programu budowy dróg na lata 2021-2027. Wraz z wicewojewodą Violettą Porowską złożyli zobowiązanie, zapisane w protokole z zebrania, że w tej perspektywie czasowej powstanie obwodnica drogi krajowej nr 46, wyprowadzająca ruch tranzytowy poza obręb wsi.

Burmistrz Jan Labus mówił o zadaniach gminy związanych m.in. z finansowaniem oświaty oraz o planowanych inwestycjach. Zapowiedział, że niebawem zostanie uruchomiony program dopłat gminy do wymiany starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne. Jego regulamin zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Odpowiadał na pytania dotyczące lokalnych problemów (dziurawe drogi, niedrożne rowy, zagrażające bezpieczeństwu drzewa) oraz postulowanej przez mieszkańców budowy ścieżki rowerowej do Ozimka. Jest to zadanie wykraczające poza kompetencje i możliwości finansowe gminy, o którego realizację zabiegamy w Zarządzie Dróg Krajowych. Dużo pytań skierowano do prezesa PGKiM Mirosława Wiciaka. Dotyczyły one głównie cen za wodę i ścieki. Na zakończenie mieszkańcy zostali zapoznani z założeniami rządowego programu „Czyste powietrze”.