Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-08-18 13:49:52

Aktualności

Zebranie wiejskie w Nowej Schodni

Odbyte w dniu 7 maja zebranie wiejskie w Nowej Schodni poświęcone było omówieniu bieżących spraw sołectwa. Rozpoczął je sołtys Leszek Jaremko, witając mieszkańców i przedstawicieli gminy: burmistrza Jana Labusa, przewodniczącą Rady Miejskiej Aldonę Koczur i jej zastępcę Marka Elisa.

Burmistrz poinformował, że kończy się budowa kanalizacji i konieczne są remonty ulic zniszczonych podczas tej inwestycji. Będą one sukcesywnie wykonywane. Jako pierwsza będzie remontowana ul. Polna. Dobiega też końca realizacja wniosku dotyczącego oświetlenia ul. Kolejowej. Lampy są postawione i czekają na odbiór przez Zakład Energetyczny i podłączenie prądu. Póki co, ulicę oświetlają lampy hutnicze, a gmina płaci hucie za zużyty prąd. W najbliższym czasie zostanie również zlikwidowany hutniczy przejazd kolejowy za dworcem PKP. Huta Małapanew usunie tory, a gmina naprawi nawierzchnię drogi. W dyskusji burmistrz i przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiadali na pytania mieszkańców. W protokole z zebrania wiejskiego zapisano wnioski dotyczące położenia asfaltu po kanalizacji na ul. Waryńskiego i Jelenia, wykonania nowych nawierzchni asfaltowych na ul. Opolskiej i Zielonej oraz oznakowania dojazdu do dwóch posesji na ul. Danieckiej. W drugiej części zebrania zainteresowani mieszkańcy zostali zapoznani z założeniami rządowego programu „Czyste powietrze”.