Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-10-20 17:48:35

Aktualności

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

W dniu 25 lipca 2018 r. na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia,
pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych,


uruchomiona została mapa żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom
dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.
Na mapie oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
pokazywane są również inne dane tej instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu
dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach,
informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.