Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-06 16:09:55

Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.14.2013.JM na zadanie pn.: Sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach projektu pn.: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek

znak postępowania: ZZP.271.14.2013.JM

 

 DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach projektu pn.:

Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek


Numer ogłoszenia: 183800 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach projektu pn.: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych Gminy Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia opieki nad dziećmi szkół podstawowych gminy Ozimek podczas dojazdu i powrotu na pływalnię oraz w trakcie zajęć nauki pływania dla grup dzieci podanych w pkt 2 w ramach projektu pn. „Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
  2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 16 części:

Część 1:

opieka nad dziećmi - grupa 1 (37 dzieci) - podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania              w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 24.05.2013 godz. 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”            w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas         1 wyjazdu.

 

Część 2:

opieka nad dziećmi - grupa 1 (37 dzieci) - podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania           w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 24.05.2013 godz. 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”               w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu.

 

Część 3:

opieka nad dziećmi – grupa 1 (37 dzieci) - podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania          w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 24.05.2013 godz. 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Krasiejowie, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”             w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas         1 wyjazdu.

 

Część 4:

opieka nad dziećmi – grupa 1 (37 dzieci) - podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania             w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 24.05.2013 godz. 18.00 - 19.30

2) 01.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 08.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 15.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 21.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

6) 22.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 28.06.2013 godz. 17.00 – 18.30

8) 29.06.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Krasiejowie, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”                w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu.

 

Część 5:

Opieka nad dziećmi - grupa 2 (37 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania  w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 25.05.2013 godz. 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

8) 29.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 6:

Opieka nad dziećmi - grupa 2 (37 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania       w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 25.05.2013 godz. 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

8) 29.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 7:

Opieka nad dziećmi- grupa 2 (37 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania          w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 25.05.2013 godz. 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

8) 29.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Domu Kultury w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 8:

Opieka nad dziećmi- grupa 2 (37 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki pływania        w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 25.05.2013 godz. 11.00 – 12.30

2) 01.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 08.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 15.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 21.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

6) 22.06.2013 godz. 11.30 – 13.00 

7) 28.06.2013 godz. 18.30 – 20.00

8) 29.06.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Domu Kultury w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 9:

Opieka nad dziećmi - Grupa 3 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Dylakach,          w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”               w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 10:

Opieka nad dziećmi - Grupa 3 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Dylakach,           w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 11:

Opieka nad dziećmi - Grupa 3 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Antoniowie, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 12:

Opieka nad dziećmi - Grupa 3 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

2) 28.09.2013 godz. 10.00 – 11.30

3) 05.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

4) 12.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

5) 19.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

6) 26.10.2013 godz. 10.00 – 11.30

7) 09.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

8) 16.11.2013 godz. 10.00 – 11.30

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Antoniowie, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”               w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 13:

Opieka nad dziećmi - Grupa 4 (36 dzieci) podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

2) 28.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 05.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 12.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 19.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

6) 26.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

7) 09.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

8) 16.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Grodźcu,             w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 14:

Opieka nad dziećmi - Grupa 4 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

2) 28.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 05.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 12.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 19.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

6) 26.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

7) 09.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

8) 16.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej w Grodźcu,           w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”                w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 15:

Opieka nad dziećmi - Grupa 4 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

2) 28.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 05.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 12.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 19.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

6) 26.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

7) 09.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

8) 16.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”               w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

Część 16:

Opieka nad dziećmi - Grupa 4 (36 dzieci) – podczas 8 wyjazdów na zajęcia nauki i pływania w następujących planowanych terminach i godzinach:

1) 21.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

2) 28.09.2013 godz. 11.30 – 13.00

3) 05.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

4) 12.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

5) 19.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

6) 26.10.2013 godz. 11.30 – 13.00

7) 09.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

8) 16.11.2013 godz. 11.30 – 13.00

Opieka będzie sprawowana od momentu wyjazdu spod Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku, w trakcie trwania zajęć nauki pływania w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”              w Strzelcach Opolskich (90 min.) oraz powrotu na miejsce zbiórki – razem około 3,5 h podczas 1 wyjazdu

 

  1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część. 
  2. Zamawiający zapewnia ubezpieczenie dzieci na czas wyjazdów.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu wyjazdów. 
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania wyjazdów z uwagi na zapewnienie terminowości rozpoczęcia i zakończenia zajęć nauki pływania.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do:

-        sprawdzania stanu liczbowego dzieci w miejscu zbiórki, podanym przez Zamawiającego przed każdym wyjazdem i po powrocie z zajęć,

-        sprawowania opieki nad dziećmi podczas dojazdu, pobytu na pływalni oraz powrotu,

-        współpracy z instruktorami, prowadzącymi zajęcia nauki pływania oraz Zamawiającym,

  1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów od chwili wyjazdu z miejsca zbiórki do momentu powrotu z zajęć.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: dla każdej z części 1- 16: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty 3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika. 4) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 2 SIWZ - jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany osoby sprawującej opiekę, jednak z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie posiadać kwalifikacje określone jak dla Wykonawcy 2) zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 3) zmiany terminów i godzin wyjazdów 4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 5) termin realizacji:w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację, wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, 2.Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, pok. nr 118, I piętro.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.05.2013 godzina 10:00,

 miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Katarzyna Szewczyk
Kierownik Referatu
tel. 77 462 28 69
e-mail: k.szewczyk@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-05-09 15:27:00
Wyświetl historię zmian