Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-08-20 03:11:57

2019

SO.RM.152.1.2019

Petycje wnosi: Użytkownicy garaży przy ul. 1 Maja w Ozimku

Petycja dot.: utwardzenia oraz wykonania odwodnienia terenu w obrębie garaży przy ul. 1 Maja

Sposób załatwienia petycji: Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr VI/23/19 z dnia 25 lutego 2019 roku

Data złożenia petycji: 28 stycznia 2019 r