Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-11-14 14:51:13

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

W Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku prowadzone są następujące rejestry ewidencje i archiwa:


REJESTRY:


EWIDENCJE:


ARCHIWA: