Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-06 16:47:51

Referaty

RADCA PRAWNY

Do zadań radców prawnych należy:

 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza.
 2. Udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w opracowywaniu projektów uchwał, zarządzeń, decyzji.
 3. Udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych,
 4. Wydawanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych.
 5. Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu.
 6. Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień, projektów statutów i regulaminów.
 7. Uczestniczenie w rozprawach administracyjnych.
 8. Udzielanie pomocy prawnej radnym w opracowywaniu projektów uchwał.
 9. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem prawa w Urzędzie.
 10. Prowadzenie spraw spadkowych, gdy spadkobiercą ustawowym jest Gmina Ozimek.
 11. Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach.