Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-11-14 16:56:23

Referaty

STANOWISKO DS.OBSŁUGI BURMISTRZA

Do podstawowych zadań stanowiska ds. obsługi burmistrza należy:

  1. Obsługa sekretarska i organizacyjna Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
  2. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza.
  3. Organizowanie kontaktów Burmistrza z Organizacjami, Stowarzyszeniami, Związkami Zawodowymi jak i mieszkańcami Gminy Ozimek.
  4. Organizacja i załatwianie skarg i wniosków – prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków.
  5. Prowadzenie zbiorczej ewidencji pism wychodzących od Burmistrza.
  6. Prowadzenie ewidencji przepisów gminnych i przekazywanie referatom zadań z nich wynikających.
  7. Zaopatrzenie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie.
  8. Prowadzenie prenumeraty dzienników promulgacyjnych, czasopism oraz wydawnictw, publikacji ogłoszeń Urzędu.
  9. Przyjmowanie pism sądowych i podawanie ich do publicznej wiadomości.
  10. Prowadzenie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnej.


Referatem kieruje bezpośrednio Sekretarz Gminy - pok. nr 115, tel. w. 837.