Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 6 "OSTOJA" przy KWP w Opolu w sezonie 2019/2020

Ozimek, 29.10.2019r.

 

ZRGG.6150.5.2019.DR

 

Obwieszczenie

o terminie polowań zbiorowych

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie Nr 6,,OSTOJA” przy KWP w Opolu

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 6 ,,OSTOJA” przy KWP w Opolu w sezonie 2019/2020

 

Data/godzina polowania

 

Miejsce polowania

Miejsce zbiórki

 

Rodzaj polowania

Prowadzący polowania

Przewidywana ilość myśliwych

 

uwagi

 

09.11.2019 r.

 godz. 730 (sobota)

ROZPOCZĘCIE SEZONU

 

Krzyżowa Dolina-Borycz

 

Wiata - Krzyżowa

Dolina

 

SZWEDZKIE

kol. H.Grabowski kol. M.Legierski

50

 

2 psy do poszukiwania postrzałków

 

24.11.2019r.

 godz. 730 (niedziela)

 

Krasiejów –Staniszcze Małe

„Koło krzyża”

 

SZWEDZKIE

 

kol. Adam Majcherczyk

kol. A. Halupczok

50

 

2 psy do poszukiwania postrzałków

07.12.2019 r.

 godz. 730 (sobota)

 

Spórok-

Kadłub

 

Ptasi staw

 

ZWYKŁE

 

kol. D.Mój

 kol. A. Halupczok

 

30

 

 

1 pies do poszukiwania postrzałków

 

21.12.2019 r.

godz. 730 (sobota)

 

„Połomina”

Wiata - Krzyżowa

Dolina

 

ZWYKŁE

kol. P. Pierończyk

 kol. H. Grabowski

30

 

2 psy do poszukiwania postrzałków

 

28.12.2019 r.

godz. 730 (sobota)

 

Krzyżowa Dolina-Kadłub

Wiata - Krzyżowa

Dolina

 

ZWYKŁE

kol. B. Joszko

kol. P. Pierończyk

30

 

 

1 pies do poszukiwania postrzałków

 

05.01.2020 r.

 godz. 730 (niedziela)

ZAKOŃCZENIE SEZONU

 

„Pod sosną”

Kwatera Koła

 

ZWYKŁE

kol. G. Kapica

kol. D. Kapica

30

 

1 pies do poszukiwania postrzałków

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Krasiejów, Krzyżowa Dolina oraz Nowa Schodnia.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  • Data aktualizacji: 2019-12-06 09:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 885 997