Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "JELEŃ" w Zabrzu w sezonie 2019/2020

Ozimek, 21.10.2019r.

ZRGG.6150.3.2019.DR

 

Obwieszczenie

o terminie polowań zbiorowych

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 43 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „JELEŃ” w Zabrzu

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „JELEŃ” w Zabrzu w sezonie 2019/2020

L.p.

Data polowania

 

Prowadzący

Organizator

Miejsce polowania

Gatunki zwierzyny

Uwagi

1

2019-11-02

 

Mientus Fryderyk

Kowalik Bogdan

Rydoń, gm. Chrząstowice

jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki

Zbiórka w Dańcu, Msza Hubertusowa o godz. 8.00. Polowanie wysiadkowe i pędzone

2

2019-11-10

 

Mientus Fryderyk

Mika Roman

 

Korzeniec, Rydoń, gm Chrząstowice i Ozimek

 

jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki

Polowanie dodatkowe „Hubertowiny Opolskie”. Zbiórka godz. 8.00 parking przy szosie Ozimek-Daniec

3

2019-11-23

 

Grzyb Mirosław

Bienias Aleksander

Raszowa, gm. Izbicko

 

jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki

Polowanie dodatkowe, organizowane w razie zagrożenia niewykonania planu.

4

2019-11-30

 

Mika Roman

 

Mientus Fryderyk

Trzydziestki,

gm. Chrząstowice

 

jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki

Polowanie planowe. Zbiórka Daniec godz. 8.00

5

2019-12-07

 

Bienias Aleksander

Mientus Damian

Stodoła gm. Chrząstowice

 

jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki

Polowanie dodatkowe, organizowane w razie zagrożenia niewykonania planu.

6

2019-12-21

 

Mientus Fryderyk

Ciolek Waldemar

Korzeniec, gm. Ozimek

 

jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki

Polowanie planowe „WIGILIJNE”. Zbiórka Daniec godz. 8.00

7

2019-12-28

 

Grzyb Mirosław

Bienias Aleksander

Daniec, Raszowa, gm. Izbicko, Chrząstowice

 

jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki

Polowanie dodatkowe, „SYLWESTROWE” organizowane w razie zagrożenia niewykonania planu.

8

2020-01-04

 

Mika Roman

Salzburg Tomasz

Trzydziestki, gm. Chrząstowice

 

jelenie, daniele, dziki, sarny, drapieżniki

Polowanie dodatkowe, organizowane w razie zagrożenia niewykonania planu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Schodnia, Nowa Schodnia, Krzyżowa Dolina.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  • Data aktualizacji: 2019-12-12 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 954 406