Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 6 "Ostoja" w sezonie 2018/2019

Ozimek, 04.01.2019r.

 

 

ZGK.6150.1.3.2019.DR

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

o terminie dodatkowych polowań zbiorowych

 

 

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 83, dzierżawionego przez Koło Łowieckie Nr 6,,OSTOJA” przy KWP w Opolu.

 

 

Planowane polowania odbędą się:

- w dniach 20 stycznia 2019r. /niedziela/ oraz 27 stycznia 2019r. /niedziela/

- w godzinach od 8.00 do 15.00

- na terenie całego dzierżawionego obwodu Nr 83

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Krasiejów, Krzyżowa Dolina oraz Nowa Schodnia.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  • Data aktualizacji: 2019-11-15 14:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 631 027