Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Orzeł" Nr 17 w sezonie 2018/2019

 

 

Ozimek, 05.01.2019r.

 

 

ZGK.6150.1.2.2019.DR

 

 

 

 

Obwieszczenie

o terminie dodatkowych polowań zbiorowych

 

 

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 38, dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ Nr 17, Krasiejów, ul. Sporacka 8.

 

Plan polowań dodatkowych zbiorowych Koła Łowieckiego ,,ORZEŁ” Nr 17 w sezonie 2018/2019

 

Data polowania

Prowadzący

Miejsce polowania

Gatunki

zwierzyny

Uwagi

1

2019-01-20

Kapuściński Dariusz, Widawski Łukasz, Misiewicz Krzysztof

Obwód 38

Dziki, drapieżniki

Zbiórka: Sękata Ława 8:00

2

2019-01-27

Brodziak Tomasz, Widawski Łukasz

 

Poliwoda

Dziki, drapieżniki

 

Zbiórka: „Pod Dębem” 8:00 (Wysiadkowe)

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów oraz Mnichus.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  • Data aktualizacji: 2019-12-06 09:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 885 947