Uchwały

2019 rok

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr V/18/19 (PDF, 31,78 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-01-30 12:23 Liczba pobrań: 15

Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr V/19/19 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,38 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-01-30 12:23 Liczba pobrań: 13

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr V/19/19 (PDF, 26,78 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-01-30 12:23 Liczba pobrań: 9

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/20/19 (PDF, 34,22 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/21/19 (PDF, 26,40 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/22/19 (PDF, 30,00 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr VI/23/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji (PDF, 206,31 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 10

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/23/19 (PDF, 26,80 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/24/19 (PDF, 40,35 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/25/19 (PDF, 33,63 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/26/19 (PDF, 460,78 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/27/19 (PDF, 459,99 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/28/19 (PDF, 460,48 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/29/19 (PDF, 457,86 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/30/19 (PDF, 457,12 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr VII/31/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 675,74 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 10

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/31/19 (PDF, 169,50 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VII/32/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,12 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/32/19 (PDF, 167,15 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VII/33/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,46 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/33/19 (PDF, 167,68 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VII/34/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,58 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/34/19 (PDF, 167,50 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 194,12 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/35/19 (PDF, 166,85 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,67 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głososwania - Uchwała VII/36/19 (PDF, 167,00 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/37/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/38/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/39/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/40/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/41/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/42/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/43/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/44/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VIII/45/19 Rasdy Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 638,18 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/45/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/46/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/47/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:05 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/48/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/49/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/50/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 752,46 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/51/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/52/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2019-06-18 08:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 50 749 334