Uchwały

2019 rok

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr V/18/19 (PDF, 31,78 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-01-30 12:23 Liczba pobrań: 18

Uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr V/19/19 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,38 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-01-30 12:23 Liczba pobrań: 17

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr V/19/19 (PDF, 26,78 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-01-30 12:23 Liczba pobrań: 9

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/20/19 (PDF, 34,22 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/21/19 (PDF, 26,40 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/22/19 (PDF, 30,00 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr VI/23/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji (PDF, 206,31 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 14

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/23/19 (PDF, 26,80 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/24/19 (PDF, 40,35 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr VI/25/19 (PDF, 33,63 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-04 11:18 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/26/19 (PDF, 460,78 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/27/19 (PDF, 459,99 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/28/19 (PDF, 460,48 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/29/19 (PDF, 457,86 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/30/19 (PDF, 457,12 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr VII/31/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 675,74 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:32 Liczba pobrań: 12

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/31/19 (PDF, 169,50 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr VII/32/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,12 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/32/19 (PDF, 167,15 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VII/33/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,46 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/33/19 (PDF, 167,68 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VII/34/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,58 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/34/19 (PDF, 167,50 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 194,12 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VII/35/19 (PDF, 166,85 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,67 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 7

Imienny wykaz głososwania - Uchwała VII/36/19 (PDF, 167,00 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-04-15 15:33 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/37/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/38/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/39/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/40/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/41/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/42/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/43/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/44/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr VIII/45/19 Rasdy Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 638,18 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/45/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała VIII/46/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-05-10 13:13 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/47/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:05 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/48/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/49/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 9

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/50/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 752,46 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/51/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała IX/52/19 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-06-03 16:04 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/53/19 (PDF, 167,43 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/54/19 (PDF, 167,41 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/55/19 (PDF, 170,17 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/56/19 (PDF, 170,04 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr X/57/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania (PDF, 96,33 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/57/19 (PDF, 174,03 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/58/19 (PDF, 173,99 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/59/19 (PDF, 170,53 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 1,10 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 8

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/60/19 (PDF, 168,28 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:32 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 733,54 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:31 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/61/19 (PDF, 172,40 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:31 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/62/19 (PDF, 168,71 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:31 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości (PDF, 98,95 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:31 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/63/19 (PDF, 168,41 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:31 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała X/64/19 (PDF, 171,55 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-01 11:31 Liczba pobrań: 7

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XI/65/19 (PDF, 28,04 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-30 13:58 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XI/66/19 (PDF, 29,96 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-30 13:58 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 565,22 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-26 10:06 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XI/67/19 (PDF, 26,52 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-30 13:58 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XI/68/19 (PDF, 28,52 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-30 13:58 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości (PDF, 199,61 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-26 10:07 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XI/69/19 (PDF, 26,77 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-30 13:58 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XI/70/19 (PDF, 30,66 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-30 13:58 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ozimek a Miastem Opole (PDF, 99,59 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:55 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/71/19 (PDF, 34,70 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/72/19 (PDF, 337,95 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/73/19 (PDF, 336,31 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/74/19 (PDF, 44,26 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2019-2024 (PDF, 252,09 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:55 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/75/19 (PDF, 32,70 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 99,90 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:55 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/76/19 (PDF, 31,63 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/77/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 100,36 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:55 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/77/19 (PDF, 31,89 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 100,47 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:55 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/78/19 (PDF, 31,28 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/79/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 100,19 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/79/19 (PDF, 32,39 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/80/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie przekazania do korzystania sołectwu w Krzyżowej Dolinie mienia gminnego (PDF, 100,71 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/80/19 (PDF, 34,56 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/81/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r.w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (PDF, 479,98 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/81/19 (PDF, 31,92 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:58 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/82/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Krasiejowa (PDF, 222,27 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/82/19 (PDF, 30,08 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/83/19 (PDF, 32,57 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 1,37 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/84/19 (PDF, 29,59 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XII/85/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 850,67 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 14:19 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/85/19 (PDF, 31,17 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/86/19 (PDF, 44,13 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 08 kwietnia 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka (PDF, 198,94 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XII/87/19 (PDF, 36,00 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-07 13:56 Liczba pobrań: 3

  • Data aktualizacji: 2019-10-16 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 086 016