PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2019

Herb

Powiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o.  na kotły ekologiczne, których użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego.

WAŻNE!!!
Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, kancelaria, pokój nr 4, złożyć wniosek ( aktualny druk wniosku poniżej), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza dla osób fizycznych 2019.doc


DLA KOGO DOTACJA?
Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

 • kocioł c.o. gazowy,
 • kocioł c.o. elektryczny
 • kocioł c.o. olejowy,

lub

 • podłączą się do sieci ciepłowniczej,
 • zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o.

KWOTY DOTACJI

 • 3.000 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
 • 3.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
 • 3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
 • 3.000 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Na pytania w sprawie dotacji odpowiadamy pod numerem 77 54 15 144.
Można także dowiadywać się osobiście w Starostwie Opolskim, w pokoju nr 211.

Więcej informacji pod linkiem:

http://powiatopolski.pl/4266/dotacje-na-wymiane-kotlow-co-2019.html

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2019-05-21 12:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 49 713 438