Komisje Rady Miejskiej

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Ozimku


Komisja Rewizyjna

Zygmunt Olbryt – Przewodniczący
Ryszard Koźlik – członek
Paulina Musiał – członek
Bernard Sklorz - członek
Mirosław Wieszołek – członek


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Leszek Jaremko – Przewodniczący
Tadeusz Markulak – członek
Jan Polaczek – członek


Komisja Finansowo–Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Jan Polaczek – Przewodniczący
Marceli Biskup – członek
Marek Elis – członek
Aldona Koczur - członek
Marcin Kowalewski – członek
Bernard Sklorz - członek


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Barbara Starzycka – Przewodnicząca
Marceli Biskup – członek
Krzysztof Kleszcz - członek
Urszula Musiał – członek
Tadeusz Markulak - członek

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-01-22 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 46 037 462