Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań jakości wody do spożycia w 2019 roku.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) Burmistrz Ozimka informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie, a oceny dokonał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu

Ocena_Ikwartał_2019 (PDF, 1,95 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-04-23 08:43 Liczba pobrań: 7

Sprawozdanie z badań_Ozimek_Częstochowska_marzec_2019 (PDF, 1,18 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-04-23 09:00 Liczba pobrań: 6

Sprawozdanie z badań_Ozimek_Polna_marzec_2019 (PDF, 1,13 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-04-23 09:01 Liczba pobrań: 0

Sprawozdanie z badań_Biestrzynnik_marzec_2019 (PDF, 1,11 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-04-23 09:01 Liczba pobrań: 1

Sprawozdanie z badań_Mnichus_marzec_2019 (PDF, 1,14 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-04-23 09:01 Liczba pobrań: 0

Sprawozdanie z badań_Szczedrzyk_marzec_2019 (PDF, 1,12 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-04-23 09:01 Liczba pobrań: 1

Sprawozdanie z badań_marzec_2019 (PDF, 1,17 MB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-04-23 09:03 Liczba pobrań: 2

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-05-21 12:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 49 713 562