Aktualności

Spotkanie noworoczne z sołtysami

fot. MW

W poniedziałek 4 lutego w do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku zaproszono wszystkich sołtysów z naszej gminy, na tradycyjne robocze spotkanie noworoczne, podczas którego poruszono m.in. kwestie dot.: realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r.; związane z wynajmem świetlic wiejskich oraz planowanymi zebraniami wiejskimi.

Zgromadzonych przywitali burmistrz Ozimka Jan Labus oraz Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj. Korzystając z okazji przedstawiono także p. Zbigniewa Bahryja nowego kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska w tut. urzędzie.

Udział wzięli prawie wszyscy sołtysi, wśród których byli także reprezentanci wiosek, którzy po raz pierwszy objęli tą funkcję – Magdalena Kotula (Antoniów) oraz Magdalena Panitz (Chobie). W pozostałych sołectwach (Biestrzynniku, Dylakach, Grodźcu, Jedlicach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie, Mnichusie, Nowej Schodni, Pustkowie, Schodni i Szczedrzyku) nie było zmian.

Podczas dyskusji rozmawiano przede wszystkim o zimowym utrzymaniu dróg, a na wszystkie pytania z tym związane odpowiadał p. Damian Lewandowski inspektor ds. drogownictwa. W kwestii dróg powiatowych wypowiedziała się wicestarosta, która zaznaczyła, że partycypacja gminy w kosztach inwestycji ma duże znaczenie dla ich realizacji.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-08-16 14:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 52 654 789