Aktualności

Kryteria naboru do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Burmistrz Ozimka informuje, że kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek na rok szkolny 2019/2020 zawarte są w uchwałach Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r.:

  • Nr XLVI/293/18 w sprawie określenia kryteriów,  przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych przedszkoli,
  • Nr XLVI/294/18 w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych określają zarządzenia Burmistrza Ozimka z dnia 30.01.2019 r.:

  • Nr BO.0050.11.2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020,
  • Nr BO.0050.12.2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-08-16 14:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 52 655 463