Aktualności

Narodowy Program Czytelnictwa

sowa

Na podstawie § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667) Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości listę szkół, ktorym zostało udzielone wsparcie finansowe wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia. 

Lp.

Nazwa szkoły

Wysokość wsparcia

1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku

12 000,00

2

Szkoła Podstawowa Nr 3

12 000,00

3

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu

4 000,00

4

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku

4 000,00

RAZEM

32 000,00

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-11-14 14:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 44 005 788