Aktualności

Informacja o wysokości przyznanej dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu przez Gminę w 2018 r. - II tura

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.92.2018

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 17.07.2018r.

w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2018r. – II tura

Na podstawie § 6 ust.2 Uchwały Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia
25 września 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek, zarządzam co następuje:

§1. Po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2018r – II tura (protokół z dnia 12.07.2018r.) ustalam następujący podział dotacji:

1

Ludowym Zespołem Sportowym GRODZIEC

Wspieranie rozwoju sportu dyscypliny piłki koszykowej

5 000,00

2

Ludowym Zespołem Sportowym GRODZIEC

Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej oraz upowszechniania
i rozwijania kultury fizycznej i sportu

18 000,00

3

Klub Sportowy Krasiejów

Ułatwienie publicznego dostępu do kultury fizycznej dzieci, młodzieży
i osób dorosłych z terenu Gminy Ozimek poprzez udział w zajęciach
i rozgrywkach sportowych przez Klub Sportowy Krasiejów

41 000,00

4

Klub Sportowy SZCZEDRZYK

Rozwój sportu kwalifikowanego
w dyscyplinie piłki nożnej

18 000,00

5

Klub Sportowy SZCZEDRZYK

Rozwój sportu kwalifikowanego
w dyscyplinie skat sportowy

500,00

6

Miejsko-Gminne Towarzystwo Sportowe "SIÓDEMKA"

Rozwój sportu kwalifikowanego
w zakresie piłki ręcznej oraz propagowania kultury fizycznej

8 000,00

7

Klub Sportowy MAŁAPANEW

Wsparcie i rozwój Skata sportowego
w Ozimku w ramach działalności Klubu Sportowego Małapanew

500,00

8

Klub Sportowy MAŁAPANEW

Szkolenie piłkarskie młodzieży oraz seniorów w Klubie Sportowym Małapanew w Ozimku

59 00,00

Razem

150 000,00

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/Jan Labus

Burmistrz Ozimka

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-10-20 17:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 43 131 495