Aktualności

Pustków: O budowie sieci kanalizacyjnej

fot. M.W.

Kanalizacja wsi zdominowała zebranie wiejskie, które odbyło się 13 lutego 2018 r. Ponadto sołtys złożył sprawozdanie za 2017 r., a burmistrz podsumował mijającą kadencję. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele powiatu oraz PGKiM i głównego wykonawcy inwestycji związanej z kanalizacją w Pustkowie.

W pierwszym punkcie zebrania sołtys Norbert Feliks odczytał sprawozdanie z ubiegłego roku wymieniając w nim najważniejsze inwestycje i wydarzenia, które udało się zrealizować w dużej mierze dzięki funduszowi sołeckiemu. Łącznie wydano 18 163,96 zł, z którychzakupiono m.in. traktorek do koszenia oraz chłodziarkę do świetlicy wiejskiej. Podziękował także wszystkim, którzy wsparli działalność sołtysa i rady sołeckiej.

W ramach licznych wystąpień burmistrz Jan Labus przedstawił, co udało się zrealizować w gminie oraz w sołectwie w obecnej kadencji. Największymi przedsięwzięciami były m.in. inwestycje drogowe (w Pustkowie dot. ul. Bocznej, Kolorowej, Powstańców Śląskich oraz Polnej). W zakresie gminy duże środki przeznaczono na obiekty oświatowe, drogi i infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Wymieniając plany na 2018 r. wskazał przede wszystkim na budowę kanalizacji w Schodni, Pustkowie i Nowej Schodni, w ramach której powstanie ponad 12 km sieci kanalizacyjnej i zostanie podłączonych ok. 700 nowych użytkowników.

Wicestarosta Leonarda Płoszaj oraz radny powiatowy Antoni Gryc zaprezentowali największe inwestycje, które realizowało starostwo, m.in. remont mostu w Krasiejowie, ul. Opolskiej w Szczedrzyku oraz ul. Częstochowskiej w Ozimku. Realizacji niektórych inwestycji była jedynie możliwa dzięki partycypacji finansowej gminy.

Podczas zebrania głos zabrali także asp. szt. Sebastian Pawlak z ozimskiej policji, który przedstawił zagadnienia dot. bezpieczeństwa w sołectwie oraz kierownik ZGK Andrzej Wolny w kwestii nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi oraz przedstawiciele.

Inwestycję kanalizacji sołectwa szczegółowo omówili prezes PGKiM Mirosław Wiciak oraz kierownik budowy Mariusz Mrowiec przedstawiciel głównego wykonawcy MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i będzie kosztować ponad 14 mln złotych. Oprócz budowy samej sieci w trzech miejscowościach zakłada m.in. także zabudowę mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni sieciowej AP2 zlokalizowanej w Antoniowie.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-10-15 14:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 42 870 851