Aktualności

Chobie: Zebranie sprawozdawcze

fot. M.W.

12 lutego mieszkańcy Chobia przybyli do świetlicy wiejskiej na zebranie sprawozdawcze za 2017 r. Poruszono m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem w sołectwie, segregacją odpadów komunalnych oraz planowanymi inwestycjami na kolejne lata.

Na początku sprawozdanie za 2017 r. przedstawił sołtys Ryszard Reimann, który wymienił przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. Dokonano m.in. renowacji w świetlicy, remontu schodów wraz z murkami bocznymi oraz położono tynki przy schodach za ponad 7 tyś zł. Ponadto w sołectwie udało się zorganizować szereg imprez kulturalnych, które nie były by możliwe bez współpracy pozostałych organizacji z Chobia – DFK i OSP oraz bez wsparcia mieszkańców.

Stan bezpieczeństwa w sołectwie przedstawił asp. szt. Krzysztof Musiał, który po krótce scharakteryzował największe zagrożenia, jak również przedstawił zgłoszenia z terenu Chobia, na które interweniowała policja z Ozimka.
Zaś kwestie związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i wszelkie nowelizacje z tym związane zaprezentował Andrzej Wolny kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UGiM w Ozimku.

Burmistrz Jan Labus w formie prezentacji przedstawił podsumowanie mijającej kadencji, wymieniając najważniejsze inwestycje z zakresu remontów bazy oświatowej, rozbudowy sieci kanalizacji w gminie i budowy dróg. Największą inwestycją dot. sołectwa jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec – Zębowice, która w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo na odcinku Grodziec – Knieja.

Glos zabrali także Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj i radny powiatowy Antoni Gryc, którzy rozmawiali m.in. o planowanych inwestycjach w 2018 r., Patronacie Starosty Opolskiego i dotacjach na wymianę kotłów c.o.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-10-15 15:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 42 871 951