Zam. do 14 000 euro

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na opracowanie i druk ogłoszenia o realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WO na lata 2007 - 2013

Ozimek, dn. 19.11.2013r.

ZZP.271.69.2013.KS

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 19.11.2013r. zakończono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie i druk ogłoszenia o realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WO na lata 2007 - 2013

Burmistrz Ozimka

informuje, że wybrano ofertę firmy:

CRE8IVE MINE

Anna Nieć

40-123 Katowice

Ul. Czerwińskiego 6

 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym
nr ZZP.271.69.2013.KS z dnia 07.11.2013r. i zaoferowała  najniższą cenę.

 

Jednocześnie przekazuję informację o Wykonawcach, którzy wzięli udział
w zapytaniu ofertowym, a także punktację jaką przyznano oferentom:

Lp.

Firma (nazwa) lub Nazwisko

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA 100%

Łączna punktacja

1.

CRE8IVE MINE

Anna Nieć

40-123 Katowice

Ul. Czerwińskiego 6

100,00

100,00

2.

AGENCJA REKLAMOWA MS GADŻET

Joanna Witek - Panek

49-130 Tułowice

Ul. Parkowa 5/2

90,33

90,33

3.

PELONART

Grażyna Michalak - Pelon

Ul. Partyzancka 13/1 45-801 Opole

19,09

19,09

Przyznaną punktację obliczono zgodnie ze wzorem umieszczonym w zapytaniu ofertowym.

 

BURMISTRZ OZIMKA

MAREK KORNIAK

 


zapytanie (WORD, 1,14 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-11-07 11:31 Liczba pobrań: 20

  • Data aktualizacji: 2019-12-16 11:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 992 520