Zam. do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZRG.271.2.2016.AW z dnia 01.06.2016 r. na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZRG.271.2.2016.AW

z dnia 01.06.2016 r.

na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka.

Adres Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - Poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30

 II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z 5 budynków gospodarczych / wiat / oraz 8 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:

  1. Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków gospodarczych / wiat, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia dachów do zdjęcia 232 m2 , ok. 3,83 Mg.
  2. Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 488 m2 , ok. 8,08 Mg.
  3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi 720 m2 , ok. 11,91 Mg.

Pełna treść zapytania ofertowego poniżej.

Zapytanie ofertowe (WORD, 85,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-06-01 09:38 Liczba pobrań: 44

Zalacznik_Nr_1 (EXCEL, 30,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-06-01 09:39 Liczba pobrań: 13

Załacznik Nr 2 (WORD, 25,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-06-01 09:39 Liczba pobrań: 13

Załącznik Nr 3 (WORD, 38,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-06-01 09:39 Liczba pobrań: 13

Załącznik Nr 4 (WORD, 36,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-06-01 09:40 Liczba pobrań: 13

Załącznik Nr 5 (WORD, 28,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-06-01 09:40 Liczba pobrań: 14

Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 317,10 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-06-10 08:57 Liczba pobrań: 28

  • Data aktualizacji: 2019-10-14 12:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 024 935