Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek

 

 1. Gminny Zespół Szkół w Ozimku.
  http://www.gzs.ozimek.pl
 2. Szkoła Podstawowa w Antoniowie.
  http://www.spantoniow.ozimek.pl
 3. Szkoła Podstawowa w Dylakach.
  http://www.pspdylaki.ozimek.pl
 4. Szkoła Podstawowa w Grodźcu.
  http://www.pspgrodziec.ozimek.pl
 5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie.
  http://www.spkrasiejow.ozimek.pl
 6. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku.
  http://www.pspszczedrzyk.ozimek.pl
 7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku.
  http://www.psp1.ozimek.pl
 8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku.
  http://www.sp2.ozimek.pl
 9. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach.
  http://www.pp3dylaki.ozimek.pl
 10. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie.
  http://www.pp5krasiejow.ozimek.pl
 11. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku.
  http://www.pp6szczedrzyk.ozimek.pl
 12. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku.
  http://www.pp1.ozimek.pl
 13. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku.
  http://www.pp2.ozimek.pl
 14. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku.
  http://www.pp4.ozimek.pl
 15. Żłobek Samorządowy w Ozimku.
  http://www.zso.ozimek.pl
 16. Dom Kultury w Ozimku.
  http://www.dk.ozimek.pl
 17. Gminny Zakład Oświaty 
 18. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

 

Jednostki pomocnicze

Na terenie Gminy i Miasta Ozimek jest 13 sołectw.

 

Sołectwo Antoniów - sołtys wsi Joachim Józef Białecki

przewodnicząca R.S – Magdalena Kotula

 

Sołectwo Biestrzynnik - sołtys wsi Edyta Czaplik

przewodniczący R.S - Roland Mrocheń

 

Sołectwo Chobie - sołtys wsi Ryszard Reimann

przewodniczący R.S. - Andrzej Kuzior

 

Sołectwo Dylaki - sołtys wsi Barbara Starzycka

przewodniczący R.S - Norbert Jończyk

 

Sołectwo Grodziec - sołtys wsi Zdzisław Adamski

przewodnicząca R.S. - Alicja Bogusz

 

Sołectwo Jedlice - sołtys wsi Agnieszka Golonka

przewodnicząca R.S.- Urszula Jakimiec

 

Sołectwo Krasiejów - sołtys wsi Tadeusz Markulak

przewodniczący R.S - Krzysztof Koźlik

 

Sołectwo Krzyżowa Dolina - sołtys wsi Bernard Sklorz

przewodnicząca R.S. - Sonia Mannsfeld

 

Sołectwo Mnichus - sołtys wsi Irena Kokot

przewodnicząca R.S. - Jolanta Gaida

 

Sołectwo Nowa Schodnia- sołtys Leszek Jaremko

przewodnicząca R.S. – Iwona Bienias

 

Sołectwo Pustków - sołtys wsi Norbert Feliks

przewodniczący R.S. - Grzegorz Burda

 

Sołectwo Schodnia - sołtys wsi Julita Widera

przewodniczący R.S. - Bernadeta Gonsior

 

Sołectwo Szczedrzyk - sołtys wsi Mirosław Wieszołek

przewodniczący R.S. – Krzysztof Wilczek

 • Data aktualizacji: 2019-03-22 13:43
 • |
 • Licznik odwiedzin: 47 812 953