Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-02-25 16:20:52

Aktualności

Świadczenia rodzinne i wychowawcze dla osób pracujących za granicą - zmiany od 01.01.2018 roku

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

telefon : 77 452 43 39 (aktywny od 2 stycznia 2018 r.)

fax:          77 452 43 40 (aktywny od 2 stycznia 2018 r.)

e-mail :    kszs@opole.uw.gov.pl (aktywny od 2 stycznia 2018 r.)

strona internetowahttp://www.opole.uw.gov.pl/