Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań jakości wody do spożycia w 2018 roku.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Burmistrz Ozimka informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania zostały przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie, a oceny dokonał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu.

Sprawozdania z badań_marzec_2018 (PDF, 6,59 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-04-04 14:17 Liczba pobrań: 19

Ocena_I kwartał_2018 (PDF, 2,00 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-05-02 13:50 Liczba pobrań: 8

Sprawozdania z badań_czerwiec_2018 (PDF, 6,20 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-06-28 13:03 Liczba pobrań: 15

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-08-14 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 41 297 495