Urzędy i instytucje

Gminny Zakład Oświaty

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku działa na podstawie uchwały Nr XX/129/95 z 28 grudnia 1995r. Jest jednostką budżetową działająca w ramach budżetu gminy Ozimek i prowadzi obsługę w zakresie określonym w § 6 Statutu GZO stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/154/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r.

 Zgodnie z treścią tego paragrafu przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań Gminy Ozimek dotyczących:

 1) oświaty - w zakresie wynikającym z ustawy o systemie oświaty, w szczególności jej art. 5, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych;

2) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka prowadzonego przez Gminę Ozimek - w zakresie wynikającym z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;

3) kontroli realizacji zadań, o ktorych mowa w p. 1 i 2, odpowiednio przez  przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Ozimek oraz przez  złobek prowadzony przez Gminę Ozimek.


GZO znajduje się w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, w Ozimku przy ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, pokoje nr 204 - 212 (II piętro).Nazwisko i imię stanowisko pokój telefon
Dorota Kowalczyk Dyrektor GZO w Ozimku 206 892
Gabriela Ptasznik Główna księgowa 205 891
Barbara Szatkowska - Karpa Starszy specjalista d/s oświaty 204 890
Brygida Liberka, Regina Marcinków Pracownicy GZO 207 893
Justyna Ploch Kasa GZO 208 894
Barbara Maga, Monika Reimann, Małgorzata Fornalska Pracownicy GZO 209 895
Alicja Jonczyk - Boguta, Agnieszka Kotula
Pracownicy GZO 212 896

 


Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-02-20 15:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 37 578 934