Wiadomości z Ozimka i okolic

Podatki 2018

PLIKI DO POBRANIA - DEKLARACJE I INFORMACJA PODATKOWA

Podatki i opłaty lokalne 2018 r.

 

I. Zmiana zasad naliczania podatku (dotyczy osób fizycznych):

            Przypomina się, że od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana zasad naliczania podatku, polegająca na nie naliczaniu podatku w sytuacji, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczania w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (obecnie koszty te wynoszą 7,80 zł).

 

II. Zmiana zasad płatności podatku:

            Od 1 stycznia 2016 r. również nastąpiła zmiana zasad płatności podatku, dlatego w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekroczy wartości 100,00 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W 2018 r ORAZ TERMINY SKŁADNIA DEKLARACJI

 

 

         PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 zawarte są w:

- Uchwale Nr XXVII/177/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 1990)

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia 2018 r.

 

         PODATEK ROLNY:

stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego – 131,225 zł

stawka podatku rolnego z 1 ha fizycznego – 262,45 zł

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek rolny - do dnia 15 stycznia 2018 r.

 

         PODATEK LEŚNY

stawka podatku leśnego z 1 ha fizycznego – 43,3532 zł

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek leśny - do dnia 15 stycznia 2018 r.

 

         PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 reguluje:

Uchwała Nr XXXI/196/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 2609)

 

Terminy składania deklaracji:

- na podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego 2018 r.

 

         OPŁATA OD POSIADANIA PSA

stawka opłaty od posiadania psa – 40,00 zł płatna do 15 lipca 2018 r.

 

         OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje

 - Uchwała Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 2200).

 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa

Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 1193) zmieniona uchwałą Nr XXXI/194/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 2608)

 

 Terminy składania deklaracji/korekty deklaracji wynosi

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Płatność opłaty:

- wpłaty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się bez zmian tzn.  na indywidualny rachunek bankowy  Gminy Ozimek nadany dla każdego składającego deklarację lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

 

         OPŁATA TARGOWA  

Pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. U. Woj. Opolskiego 2015 r poz. 2944)

 

         ZWOLNIENIA Z PODATKU

Na terenie Gminy Ozimek obowiązują:

-Uchwała Nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Opolskiego 2015 r. poz. 2358), zmieniona Uchwałą Nr XLII/260/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Opolskiego 2017 poz. 2503)

Załączniki do uchwały:

            - wniosek (zał. nr 1 do uchwały)

            - oświadczenie o zakończeniu inwestycji (zał. nr 2 do uchwały)

 

Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Ozimek

(Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 1051)

Załączniki do uchwały:

- zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy (zał. nr 1 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 2 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 3 do uchwały)

- oświadczenie (zał. nr 4 do uchwały)

 

         PŁATNOŚĆ PODATKU

1.  Osoby fizyczne - Od 2018 roku płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ustalonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy Podatnika, który znajdować się będzie na decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2018.

 

2. Dla wpłat z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej obowiązuje dotychczasowy numer konta bankowego: BS Leśnica Oddział Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 

 

K o n t a k t:

 

1) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (wymiar):

d.adamczuk@ugim.ozimek.pl, tel 77 462 28 24, pok. nr 107, I piętro

 

2) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych dla miejscowości (wymiar):

 

a) Antoniów, Chobie, Jedlice, Nowa Schodnia, Pustków, Szczedrzyk i Biestrzynnik:

u.sklorz@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 27, pok nr 112, I piętro

 

b) Dylaki, Krasiejów, Mnichus i Schodnia:

r.bajorek@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 29, pok nr 112, I piętro

 

c) Grodziec, Krzyżowa Dolina i Ozimek:

g.panczyk@ugim.ozimek.pl tel. 77 462 28 27, pok nr 112, I piętro

 

3) Księgowość podatkowa od osób fizycznych

e.stanislawska@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 26, pok. nr 110, I piętro

 

3) Podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psa, księgowość podatkowa od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej:

k.nawarowska@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 25, pok. 110, I piętro

 

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

m.andrzejewska@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 52, pok nr 102, I piętro

 

b) księgowość podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g.rudolf@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 52, pok nr 102, I piętro          

 

 

Wypełniając deklaracje na rok 2018 prosi się o podanie adresu poczty elektronicznej

 

 

Nr konta bankowego (dotyczy wpłat tylko z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i ustalonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego):

 

BS Leśnica Oddział Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-02-20 15:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 37 578 902